Home

Als dierenarts met bijna 35 jaar ervaring zie ik ook de beperkingen van mijn vak. Er zijn gewoon aandoeningen die niet met een pilletje, zalfje of verbandje/gipsje verholpen kunnen worden. Vandaar dat ik een zware, drie-jarige opleiding heb gevolgd om ICREO gecertificeerd dierenosteopaat te worden. De perfecte aanvulling op al mijn kennis & kunde.

Osteopathie voor kat en konijn WERKT!

Osteopathie wordt al veel toegepast bij mensen, honden en paarden, maar juist ook konijnen en katten kunnen er baat bij hebben. Ook deze dieren lijden aan chronische pijnen en andere problemen met hun gezondheid.

In Elspeet heb ik mijn praktijk voor osteopathie bij konijnen, katten en honden. De behandeling wordt hier in alle rust uitgevoerd door mij, Anneke Wijnbergen.

De duur van de behandeling is 45-50 minuten . Meestal is 1 behandeling voldoende, soms is er nog een vervolgbehandeling nodig na 6 weken.

Osteopathie is een vriendelijke, manuele behandeling. Er komen geen apparaten aan te pas, alleen de handen van de osteopaat. De meeste dieren ontspannen al snel en laten de behandeling goed toe.

Wil je een afspraak maken? Ga dan naar de agenda op deze website en plan jouw afspraak zelf. Voor vragen kun je een mail sturen via de contactpagina. Je kunt natuurlijk ook eerst even de FAQ bekijken.

Osteopathy, then, is the science of locating and correcting by manipulation, structural disorders that cause or maintain functional disturbances or disease, and the use of common sense regarding the care of the body”. (Marion Clark)

Vertaling: Osteopathie is de wetenschap van lokaliseren en corrigeren door manipulatie van structurele stoornissen die functionele stoornissen of ziekte veroorzaken of behouden, en het gebruik van gezond verstand met betrekking tot de verzorging van het lichaam.